Socket
Socket
Sign inDemoInstall

no.nav.spsak.tidsserie:spsak-tidsserie

Package Overview
Dependencies
2
Maintainers
1
Alerts
File Explorer

Advanced tools

Install Socket

Detect and block malicious and high-risk dependencies

Install

no.nav.spsak.tidsserie:spsak-tidsserie

A utility for reasoning over timelines


Maintainers
1

Readme

Source

Tidsserie håndtering for Spsak

Bibliotek for å forenkle håndtering av periodiserte data.
Dette tar vekk kompleksitet knyttet til periodisering av data og forenkler det ned til et sett med operasjoner på en tidsserie av periodiserte data.

Implementasjon

LocalDateTimeline er en tidsserie. Den består av et sett med LocalDateSegment, som har fom/tom datoer (i form av et LocalDateInterval) og en verdi . Fom/tom (fra-og-med, til-og-med) er valgt ettersom det er datoer som manipuleres og det er dermed mindre sjanse for forvirring om sluttdatoer er med eller ikke. Åpne intervaller er modellert med min/max dato (som tilfeldigvis matcher min/max date i Oracle db) slik at null-håndtering unngås.
Dette er ikke synlig for bruker av API'et, men kan gi problemer med må modellere intervaller etter år 9999, eller før -4999.

Implementasjonen er uavhengig av hvilken type verdi har, brukeren av biblioteket kan selv bestemme dette.

For eksempel for to tidsserier med verdier av type A og B (kan f.eks. være en BigDecimal og et eget-definert objekt), vil det ved noen typer operasjoner være behov for å definere en funksjon for å kombinere to verdier. Hva funksjonen gjør er opp til brukeren, men det kan være matematiske operasjoner som addisjon, multiplikasjon, subtraksjon, divisjon, eller noe helt egen-definert ("pærer % epler = appelsiner"). Noen vanlige funksjoner er ferdig-definert.

Immutabilitet

Alle objekter (LocalDateTimeline, LocalDateSegment, LocalDateInterval) er immutable. Ved operasjoner på en tidsserie, vil en ny tidsserie eller verdi produseres.

Operasjoner på tidslinjer

Operasjoner på tidslinjer vanligvis en av følgende typer:

reduce

aggregerer innhold i en tidsserie ned til en enkel output, f.eks. en sum, eller count

mapValue

mapper en tidsserie fra en verdi-type til en annen

filterValue

returnerer en ny tidsserie der alle intervaller/verdier som matcher en angitt funksjon er med.

compress

Returnerer ny tidsserie der tilliggende intervaller med samme verdi er slått sammen.

combine

Kombinerer to tidsserier T(a) og T(b) til en ny tidsserie T(c), der a, b, og c kan være forskjellig typer java objekter. Intervaller i en tidsserie kombineres ihenhold til angitt "JoinStyle" som angir om det er intersection(inner_join) eller noe annen form for kombinering av intervaller. Det krever at bruker oppgir en funksjon f(a,b)=c for hvordan verdier skal håndteres (evt. bruker en av de vedlagte standard funksjonene).

Det finnes også convenience metoder å kombinere tidsserier, med færre parametere:

 • intersection: returnerer ny tidserie med intervall kun der begge overlapper
 • disjoint: Returnerer ny tidsserie som kun inneholder intervaller som ikke finnes i angitt tidsserie parameter

Hvorvidt tomme intervaller, eller andre måter å kombinere tidsseriene på kan angis ved parametere.

Henvendelser

Spørsmål knyttet til koden eller prosjektet kan stilles som issues her på GitHub.

For NAV-ansatte

Interne henvendelser kan sendes via Slack i kanalen #område-helse.

FAQs


Did you know?

Socket

Socket for GitHub automatically highlights issues in each pull request and monitors the health of all your open source dependencies. Discover the contents of your packages and block harmful activity before you install or update your dependencies.

Install

Related posts

SocketSocket SOC 2 Logo

Product

 • Package Alerts
 • Integrations
 • Docs
 • Pricing
 • FAQ
 • Roadmap

Packages

Stay in touch

Get open source security insights delivered straight into your inbox.


 • Terms
 • Privacy
 • Security

Made with ⚡️ by Socket Inc