Huge news!Announcing our $20M Series A led by Andreessen Horowitz.Learn more
Socket
Socket
Log inDemoInstall

beta-fhr

Package Overview
Dependencies
275
Maintainers
1
Versions
4
Issues
File Explorer

Advanced tools

Install Socket

Protect your apps from supply chain attacks

Install

beta-fhr

A Facebook-Chat-API deployed by Kanzu and HZI Team.

  5.3.4unpublished
  npm

Version published
Maintainers
1
Weekly downloads
10
decreased by-82.46%

Weekly downloads

Readme

Source

Socket Badge

FCA-HORIZON-REMASTERED-Jake

FHR-Jake

Thanks for using this fca! Hope you enjoy it, I'll add more languages soon...

Follow Me On Facebook 🌍

Jake Dev Facebook

My Github 🌍

Github

Important !

This package require NodeJS ^14.17.0 to work properly.

Notification !

 • We will have Example Video on Channel "Nguyễn Thái Hảo Official"

Original Project(Deprecated): https://github.com/Schmavery/facebook-chat-api

Chúc các bạn một ngày tốt lành!, cảm ơn vì đã sài Sản phẩm của HZI, thân ái

KANZUWAKAZAKI(15/04/2023)

Support For :

 • Support English, VietNamese And Now Tagalog!,
 • All bot if using listenMqtt first.

Api Cho ChatBot Messenger

Facebook Đã Có Và Cho Người Dùng Tạo Api Cho Chatbots 😪 Tại Đey => Đây Nè.

Api Này Có Thể Khiến Cho Bạn Payy Acc Như Cách Acc Bạn Chưa Từng Có, Hãy Chú Ý Nhé =))

Lưu Ý ! Nếu Bạn Muốn Sài Api Này Hãy Xem Document Tại Đây Nè.

Tải Về

Nếu Bạn Muốn Sử Dụng, Hãy Tải Nó Bằng Cách:

npm i fhr-jake

or

npm install fhr-jake

Nó Sẽ Tải Vô node_modules (Lib Của Bạn) - Lưu Ý Replit Sẽ Không Hiện Đâu Mà Tìm 😪

Tải Bản Mới Nhất Hoặc Update

Nếu Bạn Muốn Sử Dụng Phiên Bản Mới Nhất Hay Cập Nhật Thì Hãy Vô Terminal Hoặc Command Promt Nhập :

npm install fhr-jake@latest

Hoặc

npm i fhr-jake@latest

Nếu Bạn Muốn Test Api

Lợi Ích Cho Việc Này Thì Bạn Sẽ Không Tốn Thời Gian Pay Acc Và Có Acc 😪 Hãy Sử Dụng Với Tài Khoản Thử Nghiệm => Facebook Whitehat Accounts.

Cách Sử Dụng

const login = require("fhr-jake"); // lấy từ lib ra // đăng nhập login({email: "Gmail Account", password: "Mật Khẩu Facebook Của Bạn"}, (err, api) => { if(err) return console.error(err); // trường hợp lỗi // tạo bot tự động nhái theo bạn: api.listenMqtt((err, message) => { api.sendMessage(message.body, message.threadID); }); });

Kết Quả Là Nó Sẽ Nhái Bạn Như Hình Dưới: screen shot 2016-11-04 at 14 36 00

Nếu Bạn Muốn Sử Dụng Nâng Cao Thì Hãy Sử Dụng Các Loại Bot Được Liệt Kê Ở Trên !

Danh Sách

Bạn Có Thể Đọc Full Api Tại => here.

Cài Đặt Cho Mirai:

Bạn Cần Vô File Mirai.js,Sau Đó Tìm Đến Dòng

var login = require('tùy bot'); /* Có thể là : var login = require('@maihuybao/fca-Unofficial'); var login = require('fca-xuyen-get'); var login = require('fca-unofficial-force'); ... */

Và Thay Nó Bằng:

var login = require('fhr-jake');

Sau Đó Thì Chạy Bình Thường Thôi !

Tự Nghiên Cứu

Nếu Bạn Muốn Tự Nghiên Cứu Hoặc Tạo Bot Cho Riêng Bạn Thì Bạn Hãy Vô Cái Này Đọc Chức Năng Của Nó Và Cách Sử Dụng => Link


Lưu Lại Thông Tin Đăng Nhập.

Để Lưu Lại Thì Bạn Cần 1 Apstate Kiểu (Cookie, etc,..) Để Lưu Lại Hoặc Là Sử Dụng Mã Login Như Trên Để Đăng Nhập !

Và Chế Độ Này Đã Có Sẵn Trong 1 Số Bot Việt Nam Nên Bạn Cứ Yên Tâm Nhé !

Hướng Dẫn Với Appstate

const fs = require("fs"); const login = require("fhr-jake"); var credentials = {email: "FB_EMAIL", password: "FB_PASSWORD"}; // thông tin tk login(credentials, (err, api) => { if(err) return console.error(err); // đăng nhập fs.writeFileSync('appstate.json', JSON.stringify(api.getAppState(), null,'\t')); //tạo appstate });

Hoặc Dễ Dàng Hơn ( Chuyên Nghiệp ) Bạn Có Thể Dùng => c3c-fbstate Để Lấy Fbstate And Rename Lại Thành Apstate Cũng Được ! (appstate.json)


FAQS

FAQS => Link

Keywords

FAQs

Last updated on 09 Sep 2023

Did you know?

Socket installs a GitHub app to automatically flag issues on every pull request and report the health of your dependencies. Find out what is inside your node modules and prevent malicious activity before you update the dependencies.

Install
SocketSocket SOC 2 Logo

Product

 • Package Issues
 • Integrations
 • Docs
 • Pricing
 • FAQ
 • Roadmap

Stay in touch

Get open source security insights delivered straight into your inbox.


 • Terms
 • Privacy
 • Security

Made with ⚡️ by Socket Inc