Exciting release!Introducing "safe npm". Learn more
Socket
Log inDemoInstall

nav-frontend-etiketter-style

Package Overview
Dependencies
0
Maintainers
3
Versions
47
Issues
File Explorer

Advanced tools

nav-frontend-etiketter-style

<!-- AUTO-GENERATED-CONTENT:START (INSTALL) -->

  2.0.3latest
  GitHub

Version published
Maintainers
3
Weekly downloads
417
decreased by-40.85%

Weekly downloads

Readme

Source

less-module: nav-frontend-etiketter-style

Installering:

npm install nav-frontend-core nav-frontend-etiketter-style --save

Disclaimer:

NPM-pakken(e) publisert av NAV IT er midlertidig unscoped'e, men vil bli prefikset og scopet med @navikt i fremtiden. Vi gjør oppmerksom på at npm-pakkene i følgende lenke, og kun disse npm-pakkene, er forvaltet og publisert offisielt av NAV IT:

https://www.npmjs.com/org/navikt

Oppdatert liste over gyldige pakker ligger til enhver tid beskrevet her.

NAV IT tar ikke ansvar for eventuell bruk av annen programvare som fremstilles som om de skulle vært publisert av NAV.

Vi refererer ellers til MIT-lisensen som ligger vedlagt i repository: https://github.com/navikt/nav-frontend-moduler/tree/master/packages/node_modules/nav-frontend-etiketter-style

FAQs

Last updated on 04 Aug 2022

Did you know?

Socket installs a Github app to automatically flag issues on every pull request and report the health of your dependencies. Find out what is inside your node modules and prevent malicious activity before you update the dependencies.

Install Socket
Socket
support@socket.devSocket SOC 2 Logo

Product

 • Package Issues
 • Integrations
 • Docs
 • Pricing
 • FAQ
 • Roadmap

Stay in touch

Get open source security insights delivered straight into your inbox.


 • Terms
 • Privacy
 • Security

Made with ⚡️ by Socket Inc