Socket
Socket
Sign inDemoInstall

cstypo

Package Overview
Dependencies
0
Maintainers
1
Alerts
File Explorer

Install Socket

Detect and block malicious and high-risk dependencies

Install

    cstypo

Package to apply Czech typography easily


Maintainers
1

Readme

cstypo

Balíček pro zkrášlení českých textů aplikováním základních typografických pravidel. Nesnaží se o pokrytí veškerých českých pravidel, spíše o aplikaci základních a to hlavně těch, které jsou na webu nejvíce vidět.

.. image:: https://travis-ci.org/yetty/cstypo.png?branch=master :target: https://travis-ci.org/yetty/cstypo .. image:: https://coveralls.io/repos/yetty/cstypo/badge.png?branch=master :target: https://coveralls.io/r/yetty/cstypo?branch=master .. image:: https://pypip.in/v/cstypo/badge.png :target: https://crate.io/packages/cstypo/ .. image:: https://pypip.in/d/cstypo/badge.png :target: https://crate.io/packages/cstypo/

Pozor! Aplikování typografických pravidel na delší texty je poměrně výpočetně náročná operace. Zvažte kešování těchto textů.

Instalace

::

pip install cstypo

API

  • cstypo.parser.TxtParser

    Výchozí třída pro zpracování textu. Použití:

    ::

      parser = cstypo.parser.TxtParser(text)
      print parser.parser()       # zformátovaný text
    

    Je možné využít samostatně jednotlivé metody aplikující určitá pravidla:

    • cstypo.parser.TxtParser.parse_ellipsis
    • cstypo.parser.TxtParser.parse_en_dash
    • cstypo.parser.TxtParser.parse_em_dash
    • cstypo.parser.TxtParser.parse_dates
    • cstypo.parser.TxtParser.parse_arrows
    • cstypo.parser.TxtParser.parse_plusminus
    • cstypo.parser.TxtParser.parse_dimension
    • cstypo.parser.TxtParser.parse_quotes
    • cstypo.parser.TxtParser.parse_prepositions
    • cstypo.parser.TxtParser.parse_last_short_word
  • cstypo.parser.HtmlParser

    Potomek třídy TxtParser, který nejdříve escapuje veškeré HTML tagy, aplikuje typografická pravidla na získaný text a vratí tagy zpět.

Django

Pro použití ve frameworku Django je připraven filtr typify v souboru cstags.

Nejdříve je potřeba cstypo přidat do INSTALLED_APPS

::

INSTALLED_APPS = (
    ...
    'cstypo',
)

Poté je možné začít v šablonách používat filtr.

::

{% load cstags %}

{{ text|typify }}                # zpracování obyčejného textu (výchozí)
{{ text|typify:'txt' }}          # ...

{{ text|typify:'html' }}         # zpracování html
{{ text|typify:'html'|safe }}    # pro povolení vypsání je potřeba filter safe

CLI

::

cstypo

Usage:
    cstypo [--type (txt|html)] <input>
    cstypo -h | --help
    cstypo -v | --version

Options:
    -h --help               show this screen.
    -v --version            show version.
    --type                  type of parsed file (txt default).

FAQs


Did you know?

Socket for GitHub automatically highlights issues in each pull request and monitors the health of all your open source dependencies. Discover the contents of your packages and block harmful activity before you install or update your dependencies.

Install

Related posts

SocketSocket SOC 2 Logo

Product

  • Package Alerts
  • Integrations
  • Docs
  • Pricing
  • FAQ
  • Roadmap

Stay in touch

Get open source security insights delivered straight into your inbox.


  • Terms
  • Privacy
  • Security

Made with ⚡️ by Socket Inc